RovadeWa - website - background
Werkwijze Ga naar Producten Ga naar Tips refresh
Vorige Pagina Onderhoudscontract

RovadeWa - Services levert een onderhoudscontract op maat.

De automatisering binnen uw bedrijf is specifiek. U gaat op een bepaalde manier met uw computers om;
werkt veel 's avonds, veel met internetpagina's of wellicht nog met diskette's omdat de programmatuur het niet anders toelaat.

Het onderhoudscontract geeft een duidelijk beschrijving, wat we voor u doen en wanneer.
Vanzelfsprekend zorgen we er, in overleg, voor dat deze zo goed mogelijk aansluit op uw organisatie.

Mogelijkheden van het onderhoudscontract zijn onder meer:

  • Inventarisatie van hardware en software (weten wat u in huis heeft);

  • actief onderhoud van uw netwerk (updates, controles, etc);

  • dagelijkse contole van logbestanden;

  • bruikleenaparatuur bij reparaties;

  • lager tarief voor ondersteuning;

  • etc.

Diensten
Verklein Tekst Vergroot Tekst Herstel Pagina